Edellinen kirjoitukseni poiki kommenttiketjun, jossa pohdittiin asiaakin. Nimittäin sitä, mikä on reilua ja mikä ei, kun puhutaan lapsen tulemisesta perheeseen ja lapsen hoidon tukemisesta yhteiskunnan taholta.

Nämä keskustelut lipsahtavat lähes aina aikuisten kiistelyiksi siitä, saako joku nyt jotain enemmän kuin joku muu ja onko se reilua. Näin on varmaankin käynyt Arkadianmäelläkin, koskapa lainsäädännöllä on varmistettu, ettei adoptioperhe voi saada enempää mitään tukia kuin bioperheetkään. Ja hyvä niin, en ole sellaisia vaatimassakaan!

Se, mikä usein unohtuu, kun puhutaan lapsiperheiden tukemisesta, on kaiken keskiössä oleva lapsi. Jos eri tavoin perheeseen tulleiden lasten pitäisi olla keskenään yhdenvertaisia, eikö erilaisten lapsiperheiden tukien ja mahdollisuuksien lapsensa hoitamiseen pitäisi myös olla keskenään yhdenvertaiset? Kukaan ei siis ole vaatimassa suurempia tukia tai ylipäätään mitään enempää kuin toisilla, vaan lasten yhdenvertaista kohtelua.

Edellisen kirjoitukseni kommenteissa nimimerkki andrea mainitsi, että Adoptioperheiden edut "ylittävät huimasti" bioperheiden edut. Kyseinen henkilö, eikä toistaiseksi kukaan muukaan, ole pystynyt kuitenkaan esittämään väitteen tueksi minkäänlaista faktatietoa. Sen sijaan mainittu kommentoija kertoi, että hänestä on epäreilua, etteivät bioperheet saa adoptiotukea. Tämä ainakin meillä naurunpyrskähdyksiä herättänyt kommentti oli ilmeisesti annettu aivan tosissaan. Alla selvennykseksi siteeraus Kelan sivuilta:

Ulkomailta lapsen adoptoivat voivat saada Kelasta tukea adoptiosta aiheutuviin kustannuksiin. Adoptiotukea voi hakea, kun kansainvälisen lapseksiottamispalvelun antaja on nimennyt alle 18-vuotiaan lapsen sijoitettavaksi adoptiovanhemman luokse ja adoptioon on myönnetty lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupa. Adoptiovanhemman tulee asua Suomessa.

Adoptiosta aiheutuvat kustannukset vaihtelevat lapsen kotimaasta riippuen. Kustannuksia tulee virallisten asiakirjojen kääntämisestä, matka- ja asumiskuluista, palvelunantajalle suoritettavista maksuista, paikallisen asiamiehen palkoista sekä erinäisistä maakohtaisista hallintokuluista. Adoptiotuen tarkoitus on korvata vanhemmille osa näistä kuluista.

Minun on yhä edelleen vaikea ymmärtää, miten tämä todellisiin kuluihin perustuva korvaus asettaa bioperheet, joilla ei siis ole mitään edellä mainituista kuluista, eriarvoiseen asemaan....

Sama nimimerkki oli vankasti sitä mieltä, ettei hänestä minkään erityisryhmän (esimerkkeinä syntyessään vakavasti sairaan lapsen vanhemmat ja adoptioperhe) pitäisi saada "erityiskohtelua" vanhempainvapaiden ym suhteen. Kommentoija voinee nukkua yönsä rauhassa, koska juuri näin on lainsäätäjäkin ajatellut; sen paremmin sairaan vauvan vanhemmat kuin adoptiovanhemmatkaan eivät saa hoitaa lasta kotona yhteiskunnan tuella muita perheitä pidempään. Eläköön tasa-arvo!?

Avaan kuitenkin vielä kommentoijan hieman harhaanjohtavasti esittämää* esimerkkiä, jossa oli kyseessä erään toisen kommentoijan tilanne: Perheeseen syntyy lapsi, joka pääsee sairaalasta kotiin vasta 7,5kk vanhana. Tänä aikana 105 arkipäivän äitiysvapaa ja osa 158 arkipäivän vanhempainvapaasta (yhteensä 9- 10kk) kerkiävät kulua. Lapsen äiti oli minusta täysin oikeutetusti sitä mieltä, ettei ole reilua, että hänellä/lapsen isällä on tuosta "menetetystä" yli puolen vuoden ajasta huolimatta oikeus vain samanpituiseen hoitovapaaseen, kuin muillakin, eli kunnes kun lapsi täyttää 3 vuotta.

Toinen esimerkki oli kuvitteellinen adoptioperhe, jossa adoptiolapsi tulee perheeseen 7,5kk ikäisenä. Adoptioäidillä ei ole oikeutta äitiysvapaaseen (ei puhuta nyt siitä). Sen sijaan hänellä on oikeus 200 arkipäivän (=noin 8kk) pituiseen vanhempainvapaaseen, jossa äitiysvapaan (105  arkipäivää) puutetta korvataan 42 arkipäivän pituisella lisällä. Tämän jälkeen adoptiovanhemmalla on mahdollisuus jäädä hoitamaan lastaan kotiin ajaksi, joka päättyy, kun lapsi täyttää kolme vuotta, tai jos hän on siinä vaiheessa ollut perheessä alle kaksi vuotta, noiden kahden vuoden kuluttua. Nimimerkki andrea ja muutkin voivat siis huokaista helpotuksesta: adoptioperheen oikeus hoitovapaaseen ei ole tuntiakaan pidempi kuin tällä erityisbioperheellä (sen sijaan, jos lapsi tulisi perheeseen esimerkiksi kolmevuotiaana, hoitovapaaoikeus olisi jopa vuoden bioperheen vastaavaa lyhyempi).

Minä olen tästä asiasta sitä mieltä, että sekä tällaisten erityistapausten että adoptiovanhempien tulisi saada mahdollisuus hoitaa lastaan kotona kolmen vuoden ajan lapsen kotiintulosta lukien. Oikeuden kotihoidon tukeen ei siis tarvitse olla pidempi muttei myöskään lyhyempi kuin "normaalien", erityisten tai missä kategoriassa tahansa olevien biovanhempien. Lapsistahan tässä on kyse, ei aikuisten lomanvietosta!

Sairaan lapsen kohdalla on varmasti vaikeaa määritellä, missä raja kulkee (vanhemmathan pääsevät kuitenkin tapaamaan lasta sairaalassa ja saavat myös lapsilisää syntymästä alkaen), enkä lähde tässä ehdottamaan mitään sen suhteen, sanonpahan vaan, että jotain tarttis tehdä. Adoptiolapsen kohdalla hoitosuhteen alkamishetki on taas useimmiten täysin yksiselitteinen. Miksi adoptiolapsi pannaan yhä kärsimään siitä, että sattuu olemaan adoptoitu, siten, että hänen mahdollisuutensa olla kotihoidossa on pahimmillaan lähes vuoden lyhyempi kuin perheen biologisella lapsella?

Ehkä tilanteen hahmottaa selkeämmin epäreiluna, jos samassa perheessä on sekä adoptoitu että biologinen lapsi?

En tajua, miten kukaan voi olla sitä mieltä, että on oikein, että toisen lapsen kotihoito on huomattavasti pidemmäksi aikaa lailla turvattu kuin toisen?

Mielipiteeni kiteytettynä kuuluu näin: Lapsen oikeuden vanhempiensa hoivaan ja mahdollisuuteen kiintymyssuhteen muodostumiselle tulisi olla subjektiivinen, jokaiselle lapselle kuuluva oikeus.

HUOM! Tällä lapsen oikeudella hoivaan ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että adoptio on vanhempien tietoinen päätös tai että vanhemmat ovat tietoisia huonommista etuuksista. Nyt ei myöskään puhuta lastensuojelun resursseista, priorisoinnista tai adoptiotuesta vaan periaatteesta ja lasten oikeuksista.

Kertokaa, oi te niin kovin viisaat lainsäätäjät ja kommentoijat, millä perusteella (toiselta puolen maailmaa vieraaseen kieleen, kulttuuriin ja perheeseen tullut, jo yhden perheen menettänyt) adoptiolapsi tarvitsee perheeseen syntyvää biologista lasta vähemmän aikaa sopeutua uuteen perheeseensä ja muodostaa kiintymyssuhteen perheenjäseniinsä?


*) nimimerkki kuvitteli, että adoptiolapsen tullessa perheeseen saman ikäisenä (7,5kk) hänen vanhemmillaan olisi oikeus saada kotihoidon tukea pidempään kuin tällä (erityisellä) bioperheellä.