Adoptioperheet ry on teettänyt kunnallisvaaliehdokkailla kyselyn, jossa kartoitetaan ehdokkaiden kantaa adoptioon liittyviin asioihin. Idea on hyvä, vahinko vain, että erittäin pieni vähemmistö ehdokkaista vastasi kyselyyn.Vielä suurempi vahinko on se, että erittäin suuri osa vähistä vastanneista on vastannut kyselyyn tavalla, joka paljastaa, etteivät he ole ymmärtäneet kysymyksiä tai/eivätkä kyselyn kohderyhmää. (EDIT: Koska kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, pidätän itselleni oikeuden kommentoida vastauksia hieman kärkeväänkin sävyyn: jos ei ymmärrä kysymystä tai tiedä asiasta mitään, kannattaako laukoa mielipiteitä?)

Alla (ympäri Suomea) poimittuja esimerkkejä vaalikyselyn adoptiovanhemman kannalta ei-niin-hyvistä vastauksista, kursiivilla kommenttini :

KYSYMYS 1: Pitäisikö adoptioperheiden ja biologisia lapsia saavien perheiden perhe-etuudet olla yhtäläiset? Miksi kyllä tai miksi ei?

vastaaja X: Suoralta kädeltä en osaa sanoa, koska en tunne tilanteita riittävän hyvin.
vastaaja D: Kyllä koska vaikka se on adoptio lapsi niin silti siihenkin on kuluja.

vastaaja X: WTF? Mitä tilanteita? Kysymys on melko yksiselitteinen, ja uskoisin/toivoisin jokaisen kunnallisvaaliehdokkaan sentään tietävän, mikä on adoptiolapsi... Onneksi tämä ehdokas edusti erittäin pientä vähemmistöä; tähän ensimmäisenn kysymykseen vastattiin lähes poikkeuksetta "kyllä" (pahimmassa tapauksessa tosin perustelu edusti tyyliä "koska adoptiolapsilla ja omilla lapsilla ei ole mitään eroa", joka kyllä kalskahtaa ikävästi korvaan).

vastaaja D taas on osannut asetella sanansa tavalla, joka kertoo kaiken... tosin jo vastauksen kammottava yhdyssanavirhe (olen täysin yhdyssanavirhesuvaitsematon, enkä häpeä myöntää sitä!) rankkaisi tämän ehdokkaan listaltani välittömästi :-)! Vastaaja oli suomenkielinen.

KYSYMYS 2: Lakisääteiseen adoptioneuvontaan on monissa kunnissa kuukausien mittaiset jonot. Miten kuntien pitäisi mielestäsi menetellä turvatakseen adoptioneuvonnan riittävät resurssit?

vastaaja Y: Adoptioneuvonta voisi hyvin olla osa valtion tarjoamaa palvelua. Se voisi olla esimerkiksi käräjäoikeuksien yhteydessä hallinto-osastolla.

Täh? käräjäoikeudessa hallinto-osastolla? Minkäköhänlaista neuvontaa henkilö olettaa adoptiovanhempien tarvitsevan??!! Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista ilmoitti kannakseen "helpon" vastauksen "Lisää resursseja".

KYSYMYS 3: Adoptiolapset ovat aina lastensuojelulapsia, ja tämä saattaa asettaa erityisiä haasteita adoptiovanhemmille. Miten kunnat voisivat taata adoptioperheille riittävät tukimuodot?

vastaaja F: Adoptiolapset eivät suinkaan kaikki ole lastensuojelulapsia. Moni uusperhe, jossa aluksi vallitsee kasvatusvanhempiasetelma, muuttuu adoption kautta täysin normaaliksi perheeksi.
vastaaja H: Jos kunnassa on muuten lastensuojeluasiat ok, voidaan adoptioperheille tarjota lisäpalveluja.
vastaaja B: Miten tämä kysymys poikkeaa kysymyksestä nro 1?

vastaaja F: Anteeksi kuinka...? Tämä ehdokas on ilmeisesti kuullut vain perheen sisäisestä adoptiosta, joka on adoptiona täysin poikkeuksellinen: siinähän lapsi elää edelleen (toisen) biovanhempansa kanssa. Lastensuojelusta kysymyksessä puhutaan siksi, että adoptio kaikissa muissa merkityksissään on aina lastensuojelutoimi, jollaiseksi sen valitettavan harva (adoptiohakijakaan) hahmottaa. Mutta että uusperhe muuttuu "normaaliksi" perheeksi adoption kautta?! Tämä henkilö ei totisesti taida olla kovin perehtynyt adoptioasioihin.

vastaaja H:n mielestä adoptioperheet ovat siis jonkinlaista alinta kastia, joiden tarpeet voidaan erikseen ottaa huomioon vasta kaikkien muiden perheiden jälkeen? Eikö adoptioperheille saa siis tarjota edes samantasoista tukea kuin muille perheille???!!

vastaaja B: ??!! Osaatko ylipäätään lukea? (ehdokas oli suomenkielinen)

Vastauksessaan eräs ehdokas myös kehoitti viranomaisia "kertomaan perheelle ajoissa, jos tulossa on lastensuojelutapaus"...

KYSYMYS 4: 1.8.2006 alkaen hoitovapaata ja 1.4.2007 kotihoidontukea on voinut saada adoptiolapsen täytettyä 3 vuotta, jos adoptiosta on kulunut alle 2 vuotta tai kunnes lapsi aloittaa koulun. Kuntalisää ei kuitenkaan automaattisesti makseta, vaan maksaminen on kuntakohtaista. Pitäisikö adoptiovanhemman mielestäsi saada automaattisesti kotihoidon tuen kuntalisä myös hoitaessaan yli 3 vuotiasta lasta kotihoidontuella?

vastaaja K: Kotihoidontukea voitaisiin porrastaa suuremmaksi sen mukaan kuinka monta lasta perheeseen yhtäaikaa syntyy. Vanha sanonta lapsi tuo leivän tullessaan ei pidä paikkaansa kovin monen kuukauden ajan, joten perheiden arjessa selviytyminen pitäisi olla paremmin hoidettu.

vastaaja L: Mielestäni adoptiolapsen vanhempien oikeudet tulisivat olla samat kuin biologisen lapsen kanssa.

vastaaja E: Vain jos samaa etuisuutta maksetaan myös bioperheillä samoilla perusteilla.

Vastaaja K puhuu tässä tahdikkaasti lapsen syntymisestä perheeseen, mikä varmaankin miellyttää erityisesti adoptiovanhempia, puhumattakaan ehdokkaan esiintuoman sananlaskun sopimisesta suurikuluiseen adoptioon. Tyyppi kerännee adoptioperheistä valtavan äänisaaliin!

Vastaajat L ja E edustivat koko kyselyn ylivoimaisesti yleisintä kantaa tähän kysymykseen. Toisin sanoen he eivät vastanneet kysymykseen ollenkaan! Eihän tästä asiasta voi sanoa, että samat oikeudet kuin biologisella lapsella: kuinka usein biologinen lapsi tulee perheeseen esimerkiksi kaksivuotiaana? Kysymyksessä (joka kyllä voisi olla selkeämmin muotoiltu) siis viitataan tilanteeseen, jossa adoptiovanhemmat ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa biovanhempiin verrattuna: Kun adoptiolapsi tulee perheeseen vaikkapa vähän yli kaksivuotiaana ja ehtii täyttää kolme vuotta jo vanhempainvapaan aikana, eivät vanhemmat voisi ilman em lakiuudistusta saada (vain alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmille maksettavaa) kotihoidontukea ollenkaan. Lakimuutos takaa sen, että taaperoikäisenä tullutta adoptiolasta voi jäädä hoitamaan kotihoidon tuella vähän pidemmäksi aikaa kuin aikaisemmin -  EI siis pidemmäksi aikaa kuin biolasta! (aikahan on siis edelleen lyhyempi kuin bioperheillä: jos lapsi tulee 3-vuotiaana, saa häntä hoitaa kotihoidontuella enintään 2 vuotta). Kysymyksessä ei kuitenkaan puhuta tästä, vaan siitä, että monet kunnat eivät maksa yli kolmevuotiaan adoptiolapsen vanhemmille kuntalisää, jota kaikki kotihoidontuella olevat biolasten perheet saavat.

Erittäin monet ehdokkaat muuten lisäsivät tämän kysymyksen vastauksiinsa sen, ettei heidän mielestään adoptioperheille pitäisi maksaa ainakaan yhtään enempää kuin bioperheille.

KYSYMYS 5: Miten kunnat voisivat taata riittävän adoptiota koskevan erityisosaamisen saatavuuden esimerkiksi terveydenhuollossa ja koulussa?

vastaaja N: Informaatiota lisäämällä.
vastaaja Z: Eikai adoptiota varten mitään erityisosaamista tarvitse järjestää. Tässäkin vetoan yhdenvertaisuuteen. Samalla tavalla pitäisi kohdella kaikkia, olipa kysymys adoptiosta tai ei.

Vastaaja N tarjoaa harvinaisen konkreettisen ehdotuksen, joka taisi olla ylivoimaisesti yleisin vastaus. Onneksi joillakin ehdokkailla oli myös ihan oikeita ehdotuksia, kuten adoptiokuraattorin ja/tai adoptioperheiden vierailuja (kunnan kustannuksella) kouluissa ja päiväkodeissa.

Vastaaja Z vastustanee myös vaikkapa sairaspäivärahoja siksi, etteivät terveetkään niitä saa...

KYSYMYS 6: Tunnen/en tunne adoptioperheitten etuisuuksia ja adoptiolapsen  
erityiskysymyksiä?

vastaaja U: En ole toistaiseksi joutunut tekemisiin adoptiperheiden tai -lasten kanssa.

No onneksi et, sehän olisikin aivan hirveää! Toivottavasti kotikuntasi on vastaisuudessakin lintukoto, johon nämä yhteiskunnan ääri-ilmiöt eivät ulotu...

***

Tajuan kyllä, etteivät kunnallisvaaliehdokkaat voi olla perehtyneitä kaikkien erityisryhmien tilanteeseen. Silti näin suuri tietämättömyys pelottaa! Varsinkin kovin yleiseltä vaikuttanut "vain jos muutkin saavat" -asenne: aivan kuin erityisryhmillä menisi jo nyt niin hyvin, että ensisijaisesti on estettävä, etteivät he saa "vielä parempia" etuisuuksia!

EDIT: Hyvä esimerkki edellä mainitsemani asenteen sisarasenteesta "kunhan kukaan ei vaan saa enempää kun minä" on kommentilootaani pillastunut nimimerkki Andrea, joka "sosiaalialalla työskentelevänä" kertoo, kuinka "adoptiolapsiin liittyvät Kelan tuet ylittyvät roimasti biolapseen verrattuna"... :-)

(Huom! Korostan vielä asiasta tietämättömille, ettei väite pidä paikkaansa miltään osin)


P.S. Pellet ilman rajoja -dokumentti FST5 -kanavalla! Niisk! Taas on omat murheet aika pienen tuntuisia...